Promocje

Regulamin Promocji SALONY OUTLET

Dodatkowe -30% na 2gi produkt z wyprzedaży”

z dnia 30 stycznia 2019r

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000163522, NIP 946-19-14-180 zwana dalej Organizatorem.

 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem JS Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie uchwalonym przez Zarząd Spółki.

 3. Regulamin promocji jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej promocji oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji a firmą JS Spółka z o.o. będąca właścicielem oraz koordynatorem promocji.

 4. Celem promocji prowadzonej przez JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie jest zwiększenie sprzedaży określonych grup towarów w sieci Salonów La Vantil i Grejs Outlet/Promo.

 5. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w dowolnym salonie La Vantil, Grejs Outlet/Promo objętym niniejszą promocją.

 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

 7. Uczestnik chcąc skorzystać z promocji zobowiązany jest po wybraniu towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji.

 8. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za towary.

 9. Promocja trwa wokresie od30 stycznia do odwołania.

 

§ 2

Zasady i warunki Promocji

 

 1. Warunki udziału w promocji:

  1. Uczestnikiem promocji może być osoba, która zakupi dwa produkty w Salonie La Vantil lub Grejs Outlet/Promo, z czego jeden musi być w cenie outlet/promocja, drugi musi mieć cenę rozprzedaż/wyprzedaż.

  2. Uczestnik promocji spełniając powyższe kryteria otrzymuje na produkt w cenie rozprzedaż/wyprzedaż dodatkowy rabat 30%

  3. Niniejsza promocja łączy się tylko z bonami 30zł przy zakupach za minimum 150zł, przy czym do minimum 150zł liczy się kwota po odliczeniu rabatu na produkt rozprzedaż/wyprzedaż.

  4. Do jednego produktu w cenie outlet/promocja Uczestnik może nabyć jeden produkt w cenie rozprzedaż/wyprzedaż z dodatkowym rabatem 30%

  5. Do jednego paragonu może być wykorzystany jeden bon 30zł.

 

§ 3

Zwroty

 

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji a nie objętego promocyjnym rabatem, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu także produktu przecenionego, objętego dodatkowym rabatem.

 2. W przypadku zwrotu produktu objętego dodatkowym rabatem zastosowanie ma standardowa procedura zwrotu towaru stosowana w La Vantil i Grejs

 3. Reklamacje towarów zakupionych w Promocji traktowane są jak reklamacje towarów nie objętych promocją.

 4. Zgodnie z Regulaminem reklamacji, zwrotów i wymiany towarów w Salonie sprzedaży La Vantil/Grejs, zwrotowi bądź wymianie nie podlegają: bielizna sexy Obsessive, majtki, figi, stringi, szorty, slipy, bokserki, skarpety, rajstopy i pończochy.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin określa całość zasad i warunków przebiegu Promocji i stanowi wyłączny dokument wiążący JS Sp. z o.o. i Uczestników. Wszelkie materiały o charakterze promocyjno - reklamowym dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacji o wybranych kwestiach dotyczących Promocji i nie stanowią pełnego uregulowania zasad i warunków Promocji.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 4. Organizator ma prawo do zawieszenia lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. Przez nabycie towarów objętych promocją Uczestnik promocji akceptuje wszystkie postanowienia i warunki określone niniejszym regulaminem.

 6. Interpretacja i stosowanie niniejszego regulaminu należy do Organizatora promocji firma JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 7. Regulamin promocji dostępny jest w Punktach Sprzedaży, wskazanych w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu oraz w siedzibie JS Spółka z o.o.

   

   

  Punkty Sprzedaży biorące udział w Promocji:

   

  La Vantil - Nowy Targ ul. Krzywa 9 34-400

   

  La Vantil - Płońsk ul. Grunwaldzka 9 09-100

   

  La Vantil Graffica Rzeszów Plac Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 19 35-025

   

  La Vantil Outlet Galeria Dekada Sieradz ul. Wojska Polskiego 11 98-200

   

  La Vantil FASHION (WROCŁAW) Wrocław ul.Graniczna 2 54-610

   

  La Vantil Outlet Revia Park Zamość ul. Lubelska 40 22-400

   

  La Vantil Outlet FACTORY (POZNAŃ) Luboń ul. Dębiecka 1 62-030

   

   

Menu podstrony