Regulamin reklamacji

 

REGULAMIN REKLAMACJI, ZWROTÓW I WYMIANY TOWARÓW

W SALONACH

 

 

 

 

§ 1

Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady reklamacji, wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w Salonach Sprzedaży La Vantil.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1.  Sprzedawca - JS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy  KRS 0000163522, REGON: 430817969  NIP: 946-19-14-180, tel. 081 462 41 13;                                                                                                                                                                                         

2. Sklep – Salon Sprzedaży La Vantil znajdujący się na terenie Polski ;

3. Towar – wszelkie towary zakupione w Salonach Sprzedaży La Vantil znajdujących się na terenie Polski ;

4. Wymiana towaru – wymiana zakupionego towaru na identyczny towar w innym rozmiarze lub kolorze, na towar w tej samej cenie bądź w cenie wyższej przy dopłacie kwoty różnicy przez Konsumenta.

 

§3

Ceny towarów prezentowanych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sprzedawca odpowiada za jakość oferowanych towarów zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie wzorniki i próbniki towarów dostępne na terenie sklepu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od towarów oferowanych w Sklepie pod względem właściwości.

 

§4

1. Konsumentowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo złożenia reklamacji na wadliwy towar.

2. Konsument ma obowiązek dostarczenia wadliwego towaru do Sklepu.

3. Konsument wybiera żądanie co do wadliwego towaru.

4.Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia (tj. daty widniejącej na protokole reklamacyjnym).

5. Konsument przy składaniu reklamacji powinien podać Sprzedawcy dane niezbędne do skutecznego poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

6.W przypadku odmowy przez Konsumenta podania danych, o których mowa powyżej (w punkcie 5 niniejszego paragrafu), jedynym sposobem poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie mu informacji przez Sprzedawcę przy kolejnej wizycie Kupującego w Sklepie, lub jeśli Kupujący sam skontaktuje się ze Sprzedawcą.

 

§5

1. Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo dokonania wymiany towaru zakupionego w Sklepie w terminie do 14 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty widniejącej na paragonie fiskalnym lub Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach zawartych w niniejszym w Regulaminie. Po upływie powyższego terminu nie ma możliwości wymiany towaru. Wymiany towaru można dokonać wyłącznie w Sklepie, w którym został on zakupiony.

2. Każdemu Konsumentowi, na warunkach określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo dokonania zwrotu towaru zakupionego w Sklepie. W przypadku zwrotu towaru  zwrot uiszczonej przez Konsumenta należności dokonywany jest wyłącznie na kartę podarunkową La Vantil.

3. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. nie nosi śladów użytkowania;

b. nie został w żaden sposób uszkodzony;

c. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;

d. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w tym w szczególności metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania do towaru;

e. nie został zakupiony po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków.

4. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:

a.bielizna osobista, majtki, bielizna sexy (m.in. Obsessive): figi, stringi, szorty, slipy, bokserki ( doły strojów kąpielowych o ile nie posiadają tzw. wlepki zabezpieczającej)

oraz skarpety, rajstopy i pończochy.

 

§6

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. do odwołania.